Çalışma izni harcı ne zaman-nereye yatırılır? -

Çalışma izni harcı ne zaman-nereye yatırılır?

1.300

Çalışma izni harcı ne zaman yatırılır?

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedeli Nereye Ödenir?

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı  ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

6.1- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
6.2- Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır. 

Yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Çalışma İzni Harç Tutarları

2021 YILI ÇALIŞMA İZNİ HARÇLARI VE DEĞERLİ KART BEDELİ

Yabancı çalışanlara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup harç miktarları 01.01.2021 tarihi itibariyle değişmiştir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınmakta olup ilgili harç ve değerli kağıt tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2021 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil) 1,017.80 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 2,035.60 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 3,053.40 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 10,181.70 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 378,70 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli

125,00 TL

 

Ödemeler yabancı çalışanların kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır. Yabancı kimlik numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç tutarları, bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yabancının kimlik   numarası üzerinden yatırılacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. Halk Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir.

Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir.

NOT: Kaybolan çalışma izin belgesinin yeniden çıkartılması için çalışma izni güncel harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedelinin tamamı tahsil edilecektir.

Yabancı Personel Sıkça Sorulan Sorular

1.Mavi kartı olan ve sonradan Türk Vatandaşlığından çıkanlar Türkiye’de nasıl çalışabilir?
Mavi kart sahibi kişiler yabancı personel çalışma izninden muaf oldukları için Bakanlığa başvuru yapmadan çalışabilirler. İzin başvuruları Bakanlık tarafından kabul edilmemektedir.
2.Yabancı Personel Çalışma izni ne kadar sürede onaylanmaktadır?
Çalışma Bakanlığı’na doğru ve eksiksiz dosya ile yabancı personel çalışma izni başvuru yapılması halinde 15-45 gün içinde izin talepleri onaylanmaktadır.
3.Evde hizmetçi-yardımcı olarak çalışacak bir yabancıya yabancı personel çalışma izni alınabilir mi?
Ev hizmetleri kapsamında çocuk, hasta ve yaşlı (65+) bakımı dışında hizmetçi-yardımcı olarak yabancı personel çalışma izni alınamaz. Ancak yasal değişiklik yapılmadan önce alınan yabancı personel çalışma izinleri için süre uzatımı yapılmaktadır.
4.Yabancı şirket ortaklarına yabancı personel çalışma izni alınması zorunlu mudur?
Şirket ortağı ve müdürü olan veya olmayan ancak şirkette çalışacak her yabancı personel çalışma izni alınması zorundadır.
5.Yabancı Personel Çalışma izni iptali için nasıl bir işlem yapılmaktadır.
Yabancı Personelin sigortadan çıkışının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Çalışma Bakanlığına yabancı personel çalışma izni iptal bildirimi yapılması gerekmektedir. İşveren Online sistem üzerinden yabancı personel çalışma izninin iptalini yapmakla yükümlüdür.
6.Yabancı Personel Çalışma İznini şirketler mi, yabancı şahıslar mı alır? İzin alıp daha sonra iş arayabilir mi?
Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar işveren olmaksızın kendileri Yabancı Personel çalışma izni başvurusu yapamazlar. Yabancı personel çalışma izinleri işveren tarafından yapılmak zorundadır.
7.Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde ne yapılmalıdır?
Yabancı personelin işe başlamaması, başladıktan sonra işten ayrılması halinde, işveren Yabancı Personel çalışma izni İptal bilgilerini içeren dilekçeyi PDF. Formatında internetten yükleyerek iptal ettirmekle yükümlüdür. Ayrıca kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. İptal edilmemesi halinde iptal edildiği güne kadar, yabancının SGK ve vergi ödemelerini devlete ödemekle yükümlüdür.
8.Türkiye’de okuyan üniversite öğrencisinin okuduğu bölümle ilgili zorunlu stajı varsa, yabancı personel çalışma izni alması gerekli mi?
Üniversite eğitimi yapanların zorunlu stajları için Üniversite veya Fakülteden alınacak resmi yazıyı yanlarında bulundurmak kaydıyla yabancı personel çalışma izni almasına gerek yoktur.
9.Yabancı şirket ortakları, Türkiye’de ikamet edecekler ve sadece imza yetkilerini kullanacaklarsa yine de Yabancı personel çalışma izni almaları gerekir mi?
Türkiye’de ikamet eden veya edecek şirket ortakları, yönetim kurulu üyesi yabancılar için yabancı personel çalışma izni alınması zorunludur.
10.Bir yabancıyı part-time (kısmi süreli) çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi kaydı ile yabancıları Part-time (kısmi süreli) olarak çalıştırabilirler
11.Yabancı Personel Çalışma izni olan yabancının, işyeri unvanının veya adresinin değişmesi halinde Yabancı Personel çalışma izni iptal edilir mi?
İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde, resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla yabancı personel çalışma izni üzerinde Bakanlıkça gerekli değişiklik yapılabilmektedir.
12.Suriye uyruklu yabancılar için yabancı personel çalışma izin başvurusu yapılabiliyor mu?
Türkiye’ye gelmiş en az altı ay süreli ve süresi geçerli ikamet izni almışsa, anlaşabildiği bir işveren yanında çalışmak üzere işvereni tarafından yabancı personel çalışma izin başvurusu yapılabilir. Yabancının personel çalışma izni sona ermemiş ikamet izni bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenler, izin alma Kriterlerinden muaf olarak yabancı personel Çalışma izin başvurusu yapabilirler. Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya Tanıtım Kartı sahibi Suriyeli vatandaşlar ile diğer yabancı personel yabancı personel çalışma izin başvuruları “geçici koruma sağlanan yabancı personel çalışma izinlerine dair yönetmelik ve uluslararası koruma başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışmasına dair yönetmelik” şartlarına göre yapılmaktadır. Bilgi almadan karar vermeyiniz.
13.Yabancı personel Çalışma izni için ilk müracaatımızı süresiz yapabilir miyiz?
Yabancı personel çalışma izni ilk başvurularında 1(bir) yıllık yabancı personel çalışma izni onaylanır. Süresiz Yabancı Personel Çalışma İzni alabilmek için Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “sekiz yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara; İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınarak Süresiz Yabancı Personel Çalışma İzni verilebilmektedir.
Yabancı Personel Sıkça Sorulan Tüm Soruları görmek için tıklayın

Danışma Hattı!

Çalışma izni harcı ne zaman-nereye yatırılır?

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 532 067 7050 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Afganistan Post-728-90

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat