Dil Eğitimi Alan Yabancı Öğrenciler İçin Oturma İzni

264

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Vizesi (Türkçe Dil Kursu) Ve İkamet İzni İşlemleri

Türkçe Kursu Vize İşlemleri

Türkiye’ de Türkçe Dil Eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Türkçe Kurslarından alınan kabul belgesi (davet mektubu/akseptans) ile durumlarını belgeleyerek “Türkçe Kursu” giriş vizesini dış temsilciliklerimizden alabilmektedir.

Türkçe Kursu (Turkish Language Course) ile öğrenci vizesi (1 yıllık) alabilmeniz için Türkçe Kurslarına başvurmanız veya Yurt dışından davet mektubu (akseptans) almanız gerekir.

Afganistan Post-728-90

Davet mektubu (akseptans) için gerekli belgeler

Pasaport

Reklam-Sigorta-Vatandaşlık-750-130

2 adet fotoğraf

Not: Uygulamada davet mektubu (akseptans) kişinin ön kayıtta belirttiği adrese “Ödemeli” olarak posta ile gönderilir.

Türkçe Dil Kursuna Katılacaklar için İkamet İzni (oturma izni) işlemleri

6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre;

“MADDE 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.”

 

1. Türkiye’ ye Turkish Language Course Ööğrenim- “Türkçe Dil Kursu” / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları an itibarı ile Türkçe Dil Kursu’ na kesin kayıt yaptırmaları gerekir.

2. Devamında öğrencilerin alacakları öğrenci belgesi ve diğer istenilen belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (http://www.goc.tr) web sayfası içinde belirtilen (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) linkten RANDEVU alarak alınan randevu gün ve saatinde Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurması gerekir.

3.Türkiye’ye Turizm Amaçlı olarak gelen kişiler Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse vize süresi bitmeden amacına uygun ( Türkçe Dilli Öğrenmek veya Türkçelerini geliştirmek için ) Türkçe Dil Kursuna Kayıt olmaları halinde bir yıl ( Türkçe Öğrenmek ) alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci olarak ikamet izni (oturma izni ) alabilmektedirler.

Durumu yukarıda belirtiğimiz gibi olan kişiler Türkçe Dil Kursuna kayıt yaptırarak bir yıl ikamet izni (oturma izni) alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan)

​Türkçe Kursu ikamet izinleri

Türkçe Dil Kursları için : 3 ay,6 ay,12 aydır.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinler 4 – 6 – 8 -12 aylık veya 1 yıllık sürelerle uzatılabilir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğüne başvuru sırasında istenilen belgeler;

1. Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,(öğrenci belgesi)

2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname..vb.) belge,

5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

7.Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorumlulukları

​Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin;

Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.​

Devamında öğrencilerin ülkemize giriş yaptıkları an itibarı ile herhangi bir Türkçe Dil Kursu’ na kayıt yaptırmaları gerekir.

İkamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesine 60 gün kala yenilenmelidir.

​Öğrencilerin her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Göç İdaresi İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir. Aksi halde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak ülkeye giriş yasağı konulmaktadır.

​Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Göç İdaresi İl Müdürlüğüne bildirilmelidir.

Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne bildirilmektedir.​

4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

Öğrenci Kayıtlarının Silineceği Ve İkamet İzinlerinin İptal Edileceği Durumlar

​Öğrencilerin; okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

Öğrenci Yakınlarının Refakatleri

​Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

Yabancı Öğrenciler İçin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

Sağlık sigortası işlemleri için; öncelikle bir vergi dairesine başvurarak ya da İnteraktif Vergi Dairesi Web adresinden “Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Numarası” bölümü kullanılarak vergi kimlik numarası alınması gerekir.  Devamında Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırılması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir. Sağlık Sigortası hakkında merak ettikleriniz için sitemizdeki Yabancılar İçin Sağlık Sigortası  kategorisini inceleyebilirsiniz.

Türkiye’deki Dil Okullarında Eğitim Sistemi ve Yabancı Öğrenci Kabul Şartları

Dil okullarında Avrupa Dil Kriterleri ölçütlerine göre tanımlanan A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2(Orta Seviye), C1-C2 (İleri Seviye) düzeylerinden oluşan 6 basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. Hangi kura kayıt olunması gerektiği dil okulu tarafından yapılacak olan ücretsiz seviye tespit sınavıyla belirlenmektedir. Alanlarında uzman, Türk öğretmenler tarafından gerçekleştirilen derslerde devam zorunluluğu olmakla birlikte, kur sonunda yapılacak olan anlama ve anlatım becerilerini tespit etmek üzere okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları yapılmaktadır. Kur sonu sınavında başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçme hakkı kazanmaktadır.

Dil okullarına kayıt olmak isteyen yabancı öğrenciler için kabul şartları oldukça esnektir. En önemli şart ise Türkiye’de kurs süresince geçecek zaman için geçerli bir vizeye ve oturma iznine ihtiyacın olmasıdır. Bir üniversite kursuna kaydolan öğrenciler için öğrenci vizesi almak mümkündür. Ancak bağımsız olarak seyahat eden ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin diğer vize seçeneklerini de değerlendirmeleri gerekmektedir.

dil eğitimi almak için yabancı öğrencilerin oturma izni

Danışma Hattı!

Dil Eğitimi Alan Yabancı Öğrenciler İçin Oturma İzni

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat