Yabancı Çalışma İzni Ücretleri Ve Şartları Nelerdir? -

Yabancı Çalışma İzni Ücretleri Ve Şartları Nelerdir?

6.695

Çalışma İzni Başvurusu İçin Alt Sınırlar


Yabancıların Çalışma İzin Taleplerinin Değerlendirmeye Alınabilmesi İçin Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan En Alt Sınırı Oluşturan Kriterler Aşağıda Belirtilmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıda belirtilen zorunluluklar çalışma izni başvurusu için alt sınırlar olup, çalışma izni verilmesi için gereklilikler anlamında değildir. Aşağıdaki kriterler sağlansa bile, bu durum çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.

İŞYERİ;

Afganistan Post-728-90
 • Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
 • İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
 • İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2’nci madde, yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1’inci ve 2’nci maddeler uygulanmayacaktır.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

ÜCRETLER:

Reklam-Sigorta-Vatandaşlık-750-130

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

  • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
  • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
  • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,
  • Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
  • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
  • Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
  • (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
  • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1’inci ve 2’nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
  • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1’inci ve 2’nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
  • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1’inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Kaynak: Çalışma İzni | Çalışma İzni Başvurusu için Alt Sınırlar (calismaizni.gov.tr)

2021 YILI ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349(1.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2021 itibaren geçerli olacak 2021 yılı için Çalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI        SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI 2021 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
    932,90 TL     1.017,80 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi     9.331,60 TL     10.181,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi     9.331,60 TL     10.181,70 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 1.017,80 TL harç alınır.

Bir yıla kadar  Çalışma İzin Harçları Toplam Tutarı  1.142,80 TL.

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARI

          SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI 2021 YILI HARÇ TUTARI
            1 Yıl 347,10 TL 378,70 TL

Çalışma İzni Harç Ücretleri 2021

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 66) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2021 dan itibaren geçerli olacak 2021 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

2020 YIL 2021 YIL
110,00 TL 125,00 TL

2021 Yılı Brüt Asgari Ücret

1 Ocak 2021 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, 2021 yılı brüt asgari ücret, 3.577,50 TL olarak güncellenmiştir.

Çalışma izni ile ilgili yabancılara ödenmesi gereken brüt ücretlerin, bu tutar üzerinden dikkate alınması gerekir.

İZİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİR?

 1. Yabancı ülke vatandaşının çalışacağı iş yerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışıyor olmalıdır. Aynı iş yerinde çalışacak birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa her bir 1 yabancı için 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam ediliyor olması şarttır.
 2. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık iznin son altı ayı için aranır.
 3. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur.
 5. İşveren tarafından yabancı uyruklu kişiye ödenecek olan aylık ücret miktarının yabancının görevi ve niteliği ile uygun olması zorunludur. Buna göre asgari ücret baz alınarak meslek gruplarına ve iş pozisyonlarına göre bazı ücret bedelleri belirlenmiştir bu bedeller kanunda yer almaktadır.
 6. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli ve en az 4 yıldızlı turizm işletmeleri ve tatil köylerinin bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğu takdirde masör, masöz ve spa terapisti gibi uzmanlık gerektiren iş kollarındaki talepleri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda olmayan işletmelerin talepleri kabul edilmemektedir.
 7. Eğlence sektörü ve turizm – animasyon – organizasyon firmaları, bünyelerinde 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırdıkları takdirde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam edilmesi şartı aranmamaktadır.,

Çalışma izni yabancı vatandaşların Türkiye’de istihdam edilerek yasal olarak gelir elde etmelerine hak tanımaktır. Bu yol ile Türkiye de her yıl binlerce kişiye istihdam kapısı sağlamakta; hem ülke hem de gelen kişiler bu durumdan faydalanmaktadır.

Danışma Hattı!

Yabancı Çalışma İzni Ücretleri Ve Şartları Nelerdir?

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 532 067 7050 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat