Yabancı Ortakların Çalışma İzni

260

Günümüzde pek çok mevzuatta yabancıların çalışma izinlerine ilişkin hükümlere yer verilmiş olsa da genel hatlarıyla düzenlemeler, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (“Kanun”) ve 4817 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) içerisinde yer almaktadır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanun içerisindeki düzenlemeler ile 4817 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun yerini 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu almakla birlikte henüz Kanun’un bir uygulama yönetmeliği olmadığından bahisle yürürlükten kalkan 4817 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Kanun’un düzenleme sınırlarını aşmamak kaydıyla uygulanacaktır.

Yabancı sermayeli şirketler için çalışma izinleri de yukarıdaki mevzuata göre değerlendirilmektedir.

6735 sayılı yeni Uluslararası İş gücü Kanununa göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve Limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Afganistan Post-728-90

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

Şirket yeni kurulmuş ise 100.000 TL ödenmiş sermayesi olması yeterlidir.

Reklam-Sigorta-Vatandaşlık-750-130

Ödenmiş sermayenin 100.000 TL olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’ den az olmamak üzere sermaye payının en az % 20 olması zorunludur.

İlk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Lakin şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasına müteakip, 5 Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır, 5 Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından red edilir.

Kimler Çalışma İzninden Muaftır?

Yabancı uyruklu şahıs aşağıdaki sıfatlardan birini taşıması durumunda, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. Bu kişilerin Türkiye’de çalışma izni alması gerekmemektedir.

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre kurulan Anonim Şirketlerin Türkiye dışında bulunan yönetim kurulu üyesi;
 • Diğer şirketlerin yönetici konumunda olan ortakları.

Kimlerin Çalışma İzni Alması Gerekiyor?

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar.

Türkiye’de çalışma izni alarak çalışabilirler.

Çalışma İzni için Yabancı Ortaktan İstenen Belgeler

 1. Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi;
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi;
 3. Şirketin bulunduğu il Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi;
 4. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklı yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi;
 5. Son yıla ait, vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 6. İşyeri personel dökümü;
 7. Pasaport sureti;
 8. En az 6 ay süreli İkamet tezkeresi;
 9. Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılmış diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti;
 10. 1 adet fotoğraf.

Danışma Hattı!

Yabancı Ortakların Çalışma İzni

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat