Çalışma İzni | E-Randevu | İkamet İzni | Deport

Yabancı Uyruklu İşçi Ayda 30 Günden Az Gösterilebilir mi?

İşyerlerinde veya ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancı uyruklu yani T.C. Vatandaşı olmayan sigortalıların aylık çalışma gün sayıları, çok az istisna hariç; SGK’ya ayda 30 günden az bildirilemez. Yani bunların, istisnalar hariç her ay 30 gün üzerinden SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.

Yabancı uyruklu sigortalıların aylık çalışma gün sayılarının SGK’ya 30 günden az bildirilebileceği istisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir;

• Sigortalının SGK tarafından yetkilendirilmiş olan yani SGK ile anlaşmalı olan sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden istirahat raporu almış olduğu süreler.

• Sigortalının gözaltında veya le tutuklu olarak geçirdiği süreler.

• Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiği süreler.

Dolayısıyla yabancı uyruklu sigortalılar sadece yukarıda belirtilen hal ve durumlar nedeniyle işyerinde çalışamadıkları süreler için SGK’ya 30 günden az bildirilebilirler. Öte yandan bu eksik gün nedenlerinin belgeye dayanması gerekir.

Dolayısıyla yabancı uyruklu sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinde / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde gösterilebilecek eksik gün kodları aşağıda belirtilmiştir;

• 1-Istirahat

• 4-Gözaltına Alınma

• 5-Tutukluluk

• 8-Grev

• 9-Lokavt

• 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

• 11-Dogal Afet

Ayrıca; işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkan yabancı uyruklu sigortalı da; yurtdışında geçirdiği süre ile ülkeye giriş ve çıkış tarihleri de dikkate alınarak ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen süreler için de yabancı uyruklu sigortalı SGK’ya 30 günden az bildirilebilir. Bu sigortalının eksik gün nedeninin de aylık prim ve hizmet belgesinde “21-Diger Ücretsiz İzin” olarak gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen nedenler dışında aylık çalışma süresi SGK’ya 30 günden az bildirilen, dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün kodu yukarıda belirtilen kodlar dışında kalan yabancı uyruklu sigortalının eksik günleri, SGK tarafından re’sen 30 güne tamamlanacağı gibi, aradaki eksik gün bildirimine ait sigorta primi faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir, işverene prim belgelerinden dolayı idari para cezası uygulanır, ayrıca varsa yersiz olarak yararlandığı gerekçesiyle bazı teşvik ve indirimlere ait tutarlar işverenden faiziyle geri alınır.

Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılanlar da aynı şekilde ayda 10 günden az çalıştırılan olarak SGK’ya bildirilemez, ayda 10 günden fazla çalışan statüsünde tüm sigorta kollarına tabi olarak SGK’ya bildirilmesi gerekir. 

Danışma Hattı!

Yabancı Uyruklu İşçi Ayda 30 Günden Az Gösterilebilir mi?

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yorumlar