Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışmanlık Hakkında

437

Metropol Uluslararası Danışmanlık bünyesindeki uzmanlarımız aracılığıyla Yabancı Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri vermekteyiz. Yabancı öğrenci olup Türkiye’de okuma adayı olan öğrencilere oturma izni, e-randevu, çalışma izni, sağlık sigortası ve ihtiyaç duydukları bir çok konuda ve aşamada destek oluyoruz.


Türkiye’ye gelen her yabancı ikamet tezkeresi almak zorundadır.

Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Bu kural öğrenci olarak Türkiye’ye gelen yabancılar için de geçerlidir.

Oturma izni alan yabancı öğrenciler diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla çalışma izni de alabilir. Aşağıda bu konularda daha detaylı bilgilere yer verdik.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere İkamet İzni

Yabancı Öğrenciler İçin Yasal Zorunluluklar Nelerdir?

Öğrenci Vizesi

Sınavlarda başarı gösteren ve üniversiteye girme hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilere üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Yurtdışındaki öğrenciler bu kabul mektubuyla Türkiye konsolosluğuna giderek öğrenci vizesi almalıdır. Türkiye’deki öğrenciler ise Türkiye Dış Temsilcikleri tarafından verilen öğrenci vizesini alabilirler.

Öğrenci vizesi, üniversiteye kayıt aşamasında zorunlu belgeler arasında bulunmaktadır.

Oturma İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.
Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen ya da diğer okullara kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin oturma izni alması gerekir. Oturma izinleri yaşanılan şehirlerdeki Göç İdaresi tarafından verilir. İlgili yasaya göre yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bir (1) ay içerisinde oturma izni almalıdır. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Oturma izinleri her yıl yenilenir.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ebeveynlerine tabi olarak ikamet izni alıp eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ayrıca ikamet izni alması gerekmektedir.),

– Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara,
öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Türkiye de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Türkiye’de geçerliliği olacak ve öğrencinin sağlık masraflarını bütünüyle kapsayacak sağlık sigortası yapılması gerekir. Bazı üniversiteler yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık ve ilaç masraflarını karşılayabiliyor. Ancak üniversitenin böyle bir kapsamı olmaması halinde yabancı uyruklu öğrencilerin tüm sağlık masrafları kendilerine ait olacaktır.

Üniversite Öğrencileri

Yükseköğretim Kurulu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış protokole göre, ülkemize yükseköğretim amacıyla gelen önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora (eş ve çocukları dahil) ve değişim programı öğrencileri; ilk kez ikamet izni başvurusunda https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru adresinden randevu alarak daha sonra başvuru formu ile birlikte gerekli tüm belgelerini kendi üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir.

Hemen hemen tüm üniversitelerde prosedürler birbirinin aynı olup, ek belge veya bilgi istenmesi halinde yabancı şahıslar öğrenci işleri ile görüşebilirler.

Aynı protokol kapsamında yer alan üniversitede çalışma izni bulunan akademisyenler (eş ve çocukları dahil) ise ilk ikamet izni başvuru belgelerini Personel Daire Başkanlığına teslim etmelidirler. Başvuru dosyaları bu birimler tarafından toplu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilmekte ve verilecek İkamet izni kartları yine toplu olarak Üniversitelere gönderilmektedir. Bu nedenle kartların postada kaybolmaması ve tek elden işlem görebilmesi için öğrencilerin başvuru yaparken kendi ikamet adresleri yerine Üniversitenin adresini yazmaları önemlidir.

İkamet izni başvuruları vize süresi içinde,  şartlı giriş yapanların ise başvurularını mutlaka 10 gün içinde yapmaları gerekmektedir

Üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırılmadan Türkçe, İngilizce, Arapça veya başka bir dil kursuna kaydolan öğrenciler kurs süresi kadar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler. Üniversiteye kaydolup öğrenci belgesi almaya hak kazandıktan sonra ‘Öğrenci İkamet İzni ’ne başvuru yapabilirler.

Üniversite öğrencisi olup kayıt yaptırdığı bölümün gereği olarak İngilizce, Arapça veya başka bir dilde hazırlık eğitimi görecek yabancılara başlangıçta 1 yıl süreli, hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra ise kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim süresi kadar öğrenci ikamet izni düzenlenebilmektedir.

Öğrenci ikamet izninde; öğrencinin pasaport geçerlilik tarihi, öğrenci belgesinde belirtilen mezuniyet tarihi ve sigorta geçerlilik tarihi dikkate alınmaktadır. Okula ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na başvurulacağını belirten tebliğ imzalandığı taktirde öğrenim süresi kadar ikamet düzenlenebilir aksi halde özel sağlık sigorta süresi dikkate alınır.

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara verilecek ikamet izni, öğrenim programını tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır. Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibariyle kesilir ve 10 gün içerisinde kalış amacına uygun yeni randevu almaları gerekir. Bu 10 günlük süre mezuniyet tarihinden itibaren başlar.

Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu öğrenciler ile Mavi kartlı öğrencilerin ikamet izni için üniversitelerdeki birimlere başvuru yapmasına gerek yoktur.

 (Önemli Not: Uygulamada öğrenciler e-ikamet randevusunu aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde tüm belgelerini tamamlayarak üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler tekrar randevu alarak tüm işlemlerini kendileri yapmak zorunda kalmaktadır.)


Yabancı Uyruklu Öğrencilere Çalışma İzni

Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

Öğrenci Çalışma İzni Şartları

Yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma izni başvuru sürecinde, oturum izinlerinin devam ediyor olması şarttır.
Uluslararası öğrencilerin çalışma izni alabilmesi için öğrencilerin 18 yaşından büyük olmaları ve Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, master ya da doktora öğrenimi görüyor olması gereklidir.
Türkiye’de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma süresi ya da çalışmaya başlama yılında herhangi bir kısıtlama yoktur. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma şartları, diğer yabancı uyruklular ile aynı kapsamdadır.
Yüksek lisans ya da doktora öğrencileri, eğitim gördükleri enstitülerde süre, meslek ya da iş alanı sınırlaması olmaksızın (yabancılara yasak işler hariç) çalışabilir.
Öğrenci değişim programları ile Türkiye’ye gelmiş olan yabancı uyruklu öğrencilerin, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri için çalışma izni almalarına gerek yoktur. Ücretli ya da ücretsiz staj yapan öğrencilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için ikamet izni almaları yeterlidir.
Diplomatik vize ya da çalışma vizesi bulunan kişiler ile bu kişilerin yakınları, öğrenim gördükleri eğitim kurumlarında zorunlu staj bulunması durumunda çalışma izni almadan, staj görebilirler.
Türkiye’de öğrenci değişim programları dışında gelen öğrencilerin, mecburi staj uygulamaları dışında, herhangi bir iş yerinde meslek deneyimi ya da ekonomik gelir sağlamak için staj yapabilmesi için çalışma izni almaları şarttır. Bu koşullarda staj yapacak yabancı öğrenciler işçi/sigortalı statüsünde çalıştırılabilir.

Yukarıda yabancı öğrencilerden gelen yoğun soruları da dikkate alarak ikamet ve çalışma izni ile ilgili detaylı açıklamalar yaptık. Bu konularda daha fazla bilgi almak için sitemizdeki İLETİŞİM FORMU ya da numaralardan bizi arayarak danışabilirsiniz. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili diğer hizmetlerimiz başlıca şunlardır:

 • Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Üniversite Başvuruları
 • Tercüme Hizmetleri Danışmanlığı
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Yatay Geçiş
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlık Sigortası
 • Diploma Denklik Hizmetleri

Yabancılar İletişim Merkezi YİMER: Alo 157

Bu hattı 7/24 arayabilir ve yabancı öğrencilerin ikamet ve vize süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Danışma Hattı!

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışmanlık Hakkında

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat