Yabancı Uyrukluların Vize İhlali Para Cezası Nasıl Hesaplanır? Giriş Yasağı Uygulanır mı?

861

Ceza Hesaplama

UYARI! Ülkeye vizesiz olarak giriş yapan kimseler cezai harç ödemesiyle birlikte direkt olarak sınır dışı edilecektir. Vize ihlalinden kaynaklanan para cezası vizenin ne kadar süre ile ihlal edildiğine, kişinin ülkesine ve daha önce Türkiye’de çalışma veya ikamet izni alıp almadığına göre değişiklik göstermektedir. Vize İhlalinde Para Cezası ile ilgili yapılan harici hesaplamalar tahmini olarak yapılmaktadır. Sınır kapılarında veya havalimanındaki vize ihlali ofisinden gerçek ceza miktarını öğrenmeniz gerektiğini unutmayınız!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.06.2020 tarihli duyurusu sonrası eski düzenlemelerin çoğuna son verildiğinden vize ihlali ile ilgili giriş yasağı ve ödenecek para cezası konularında çok fazla soru almaktayız.

Aşağıda, bu konuda sizi yeterince aydınlatacak açıklamalara yer verdik. Vize ihlali cezaları ile ilgili her türlü sorunuzu sitemizin iletişim bölümündeki formdan bize iletebilir, iletişim numaralarımız ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Afganistan Post-728-90

Türkiye’ye vizesiz veya vize ile giriş yapan yabancı uyruklular ile ikamet izni almış olan yabancı uyrukluların en büyük sıkıntılarından biri de vize ihlali cezası hesaplama ve ne kadar ceza ödeyeceğini öğrenmektir.

Vize ihlali yaptıktan sonra cezayı ödemeden çıkış yapanlar aşağıdaki sürelere göre giriş yasağı tedbiri ile karşı karşıya kalacaktır.

Reklam-Sigorta-Vatandaşlık-750-130

Hemen belirtelim ki Türkmenistan ve Özbekistan uyrukluların durumu diğer ülkelerden biraz farklıdır. Çünkü bu ülke vatandaşlarının ceza ödeyerek çıkış yapsalar bile kendi ülkelerinden çıkmaları zor olmaktadır. Dolayısıyla onların kendi ülkeleri dışında başka bir ülkeye çıkış giriş yapmaları onların açısından daha iyi olacaktır.

İhlal Halinde Giriş Yasağı Uygulanacak Süreler

 • 90 güne kadar 3 ay
 • 3-6 ay arası 6 ay
 • 6 ay-1 yıl arası 1 yıl
 • 1-2 yıl arası 2 yıl
 • 2 yıldan fazla 5 yıl

Para Cezası Hesaplama Yöntemi

Vize ihlalinde para cezası miktarı; ihlalin ne kadar süreyle gerçekleştiği, ne şekilde gerçekleştiği, ülkede kaçak olarak kalma süresi ve hangi ülkede vize ihlali yapıldığına göre değişmektedir. Bununla birlikte ülkemizin bazı ülkelerle yapmış olduğu vize muafiyetine ilişkin ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar sebebiyle vize süreleri dolan yabancılar için 1-3 ay gibi süreler muafiyet çerçevesinde sayılabilmektedir. Ancak muafiyet süresi geçtikten sonraki kaçak olarak ülkede kalınan süre hesaplamaya dahil olacaktır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9. Maddesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uygulamalarına göre vize ihlalinde ödenecek ceza, ihlal edilen süreye ve ülkeye göre değişmektedir. Buna ek olarak bazı ülke vatandaşları Vize Harcı da ödeyeceklerdir. Genel Müdürlüğe ait internet sitesinde Belge Bedeli ve Harç Miktarı tablosu verilmiş olup  Belge Bedeli ve Harç Miktarı (goc.gov.tr) adresinden tabloları görebilirsiniz.

Vize ihlali halinde, yıllık ödenmesi gereken ikamet tezkeresi harcının 2(İki) katı tutarında harç cezası, kart bedeli, idari para cezası ve benzeri tutarların toplamı bir ceza uygulanır. Yabancılar bu toplam para cezasını ödemezse haklarında sınır dışı işlemi uygulanır ve Türkiye’ye girişleri belirli sürelerle yasaklanır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9. Maddesi

“Türkiye’ye giriş yasağı
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir. 
(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
(3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
(4) (Değişik:6/12/2019-7196/71 md.) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
(5) 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
(6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
(7) (Değişik:6/12/2019-7196/71 md.) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
(8) (Ek:6/12/2019-7196/71 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
şeklindedir.

Vize İhlali Yapan Yabancının Para Cezası Nasıl Hesaplanır?

Vize sürelerini ihlal eden yabancı uyruklular aşağıdaki formülle cezalarını hesaplayabilirler.

Hesaplama ile ilgili tek yapmanız gereken Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve adresini hesaplama kısmında verdiğimiz tablodan ülkenizi bulup vize harcı, kart bedeli, ilk ay ve sonraki ayların ceza bedellerini günlük kura göre hesaplamak.

Hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir.

1)29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ile belirlenmiş olan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Çerçevesinde Belirlenen Harç Tutarları) ve bir önceki yıl ile karşılaştırması Genel Müdürlüğün internet sitesinde belirtilmiştir. Öncelikle;

Belge Bedeli ve Harç Miktarı (goc.gov.tr) adresinde bulunan tablodan ülkenizi bulunuz.

2)İhlal halinde ceza, sayfada bulunan “Ülke Gruplarına Göre Harç Miktarları” tablosundaki miktarların iki katı tutarında (normal ikamet harcının iki katı) hesaplanır.

Buna göre İlk Ay için tabloda belirlenen harç miktarını tespit edin bunu 2 ile çarpın:

3)Diğer aylar için tabloda belirlenen harç miktarını bulun ve 2 ile çarpın:

Bu ikisini tablodan tespit ettikten sonra ;

Vize veya vize muafiyeti dışında kalan ihlal süresini tespit edin. Konu hakkında Ülkelere Göre Yabancıların Türkiye’de Kalış Süreleri – (ikamet-izni.com) adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Tespitleri yaptıktan sonra Toplam Cezayı şöyle hesaplayabilirsiniz

İLK AY CEZASI(USD) + (DİĞER AYLAR)×(DİĞER AYLARIN CEZASI)(USD) + VİZE HARCI(Bazı Ülkeler İçin)(TL) + KART BEDELİ(TL) + İDARİ PARA CEZASI

şeklinde hesaplama yapabilirsiniz.

Vize harcı 2021 yılı için 758,90 TL

Kart bedeli 2021 yılı için 125 TL dir. Bu miktarlar her yıl değişmektedir. İdari Para Cezası 240 TL dir. Konuyu daha iyi kavramanız için aşağıda bir örnek verdik. Örnekte Özbekistan vatandaşı için hesaplama yapılmıştır. Vize harcının yalnızca bazı ülkeler için ödenmesi gerektiğini unutmayın.

Örnek-1: 25.01.2021 tarihinde Türkiye’ye vize ile gelen ve ikamet izni almayan Özbekistan vatandaşı için vize ihlali para cezası nedir?

Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye  yapacakları seyahatlerinde her 180 gün içinde 90 gün vizesiz olarak kalmalarını sağlayacak düzenleme Cumhurbaşkanlığının 10/11/2018 tarih ve 327 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Vize Muafiyeti Sağlanan Umuma mahsus pasaport hamili ülke listesinde bulunan Özbekistan vatandaşlarının Türkiye’de yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmaktadır.

Türkiye Hangi Ülkelerden Vize İstemektedir? başlıklı makalemizde vize istenen ülkeler ve muafiyet süre ve durumlarını öğrenebilirsiniz.

Mevzuata göre Özbekistan vatandaşları 90 gün süreli turistik amaçlı seyahatlerde Türkiye vizesinden muaftır. 90 günü aşkın turistik ziyaretler için vize alınması zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye dış temsilciliklerince verilen bu tür vizelerin süresi 180 günde 90 günü aşamaz.

Yukarıdaki örnekte toplam 6 ay Türkiye’de kalan Özbekistan vatandaşı 3 ay fazladan kalmış durumdadır. Diğer anlamıyla ceza hesabında bu fazladan beş ayı esas alacağız.

Tabloda Özbekistan Vatandaşları için harç miktarı İlk Ay 25 USD, Diğer aylar 5 USD olarak belirtilmiştir. Hesaplamada cezalı miktarlar uygulanacağından bu harçların iki katını esas alacaksınız.

Bu durumdaki Özbekistan vatandaşının ödemesi gereken para cezası miktarı;

(Cezalı Süre 3 ay, Dolar Kuru 8.52 TL)

2021 yılı Kart Ücreti = 125.00 TL + Vize Harcı = 0 TL + İdari Para Cezası = 240.00 TL + İlk Ay Cezalı Tutar 426.26 TL + Kalan 2 Aylık Ceza Tutarı 170,50 TL ((İkamet harcının 2 katı (5 USDx2=10 USD, 1 Aylık) x 4 Aylık)

Toplam 961,76 TL olacaktır.

Bu kişi ülkemize vizesiz girmiş olsaydı sonuca 758.90 TL Vize harcı daha eklenecekti. Bu durumda cezası 1.720,66 TL olacaktı. 

Örnek-2: Toplam 8 ay Türkiye’de kalan Azerbaycan vatandaşı için vize ihlali para cezası nedir?

Azerbaycan vatandaşları 90 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 8 ay Türkiye’de kalan Azerbaycan vatandaşı ilk ayını vizesine uygun olarak, geri kalan 5 ayı kaçak olarak geçirmiş olacaktır. Bu durumda kendisinin ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + 40 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli + 240 TL İdari Para Cezası olacaktır.

Örnek-3: Toplam 6 ay Türkiye’de kalan Gürcistan vatandaşı için vize ihlali para cezası nedir?

Gürcistan vatandaşları 90 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 6 ay Türkiye’de kalan Gürcistan vatandaşı, 3 ay fazladan kalmış demektir. Böyle bir durumda ödenmesi gereken ceza miktarı; 50 USD (İlk ay bedeli) + 20 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli + Vize harcı + 240 TL İdari Para Cezası olarak belirlenecektir.

Elbette bu şekilde elde edilen sonuçlar tahmini olup gerçek ceza miktarınız sınır kapılarında veya havaalanındaki vize ihlali ofisinde belli olur. Size tavsiyemiz bu şekilde yukarıdaki formülle elde edilen sonuca güvenmek yerine formülü kullanarak kaba bir hesaplama yapıp maddi olarak kendinizi hazırlamanızdır. Bu makalede ceza hesaplama konusunda sizleri bilgilendirme amaçlı formül kullanılmıştır.

Giriş Yasağı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 09.06.2020 tarihli duyurusunda ;

“Yasal Kalış Hakkı İhlalinde Bulunan Yabancılara Uygulanacak Giriş Yasaklarına İlişkin Açıklama

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Türkiye’ye giriş yasağı başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları, aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

1. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmamaktadır.

a. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar

b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar

2. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara 1 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır.

a. 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar

Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir:

 • 3 ay – 6 ay arası ihlal  : 1 ay süreli giriş yasağı
 • 6 ay – 1 yıl arası ihlal  : 3 ay süreli giriş yasağı
 • 1 yıl – 2 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı
 • 2 yıl – 3 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı
 • 3 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı

3. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup aşağıda sayılan hallerde ülkeden çıkış yapan veya sınır dışı edilen yabancılara ise 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır.

a. Yasal kalış hakkı ihlalleri yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan ve/veya 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

c. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar

ç. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın ikamet izni talepleri reddedildiği veya ikamet izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

d. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın çalışma izni talepleri reddedildiği veya çalışma izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

e.  492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın “180 günde 90 gün” kuralı çerçevesinde vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı kalış hakkının tümünü kullandığı halde, 10 gün içinde ikamet iznine başvurma şartı ile ülkemize girişine izin verilmesine rağmen ikamet iznine başvurmayan yabancılar

f. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın idari gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar

g. 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılar

Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir:

 • 3 aya kadar ihlal         : 3 ay süreli giriş yasağı
 • 3 ay – 6 ay arası ihlal  : 6 ay süreli giriş yasağı
 • 6 ay – 1 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı
 • 1 yıl – 2 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı
 • 2 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı

4. Tesis edilen giriş yasağı kararının süresi sona ermiş olsa dahi 492 sayılı Harçlar Kanundan ve diğer mevzuat hükümlerinden doğan idari para cezalarını ve diğer amme alacaklarını ödemeyen yabancıların söz konusu para cezalarını ve amme alacaklarını ödemedikleri müddetçe ülkemize girişlerine 6458 sayılı Kanunun 7 nci ve 15 inci maddeleri kapsamında izin verilmemektedir.”

demiştir.

Duyurudan anlaşılacağı üzere sınırdışı edilmemek için para cezasının ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezası havalimanlarında bulunan vize ihlali ofisine ödenebilir.

Eski düzenlemede ödemenin ardından 10 gün içinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış yapılırsa hemen bir gün sonra tekrar giriş yapmak mümkün idi. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye’ye giriş imkanı yukarıda izah ettiğimiz kurallara göre olmaktadır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanmayacak Haller

Yukarıdaki duyurudan da anlaşılacağı üzere vize ihlali olması durumunda şu hallerde ülkeden çıkış yapanlar ile ilgili;

 • Vize ihlali süresi 3 ayın altında ise bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden yabancı kişinin kendiliğinden sınır kapısına gelmesi ve hakkında uygulanan idari para cezasını yani vize ihlali cezasını ödemesi halinde,
 • Vize ihlali süresi 3 ayın altında olması, bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi ve yabancı hakkında deport kararı alınması halinde yabancıya tanınan ülkeyi terketme süresi içinde yabancının sınır kapısına gelmesi ve vize ihlali cezası ödemesini yapması halinde

hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınamaz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9. Maddesi 4. bendi ve devamı maddelerinde ihlal ile ilgili yukarıda belirtilen durumları taşıyanlar hakkında Genel Müdürlüğe/Valiliklere takdir yetkisi tanınmıştır. İlgili Kanunun 9/4 maddesinde;

 

(4) (Değişik:6/12/2019-7196/71 md.) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.

denilmektedir.

Kısacası bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemezken bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında 1 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilmektedir. Yine bazı vize ihlali hallerinde 3 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilirken bazı vize ihlali hallerinde süresiz giriş yasağı kararı verilmektedir.

Son olarak belirtelim ki yabancılara uygulanan yasak süreleri sona ermiş olsa dahi, para cezasını ödemeyen yabancıların Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

Not: Bu uygulama Şartlı Giriş uygulamasını da bir nevi sona erdirmiştir. Bu sebeple uzun zamandan bu yana Türkiye’de bulunan ve eski düzene alışan yabancıların bu konuda kafaları karışmaktadır. Ne var ki şu andaki uygulama 09.06.2020 tarihindeki duyuruda belirtilen esaslara göredir.

Vize İhlali Yapan Yabancılara Af Mümkün Müdür?

Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan birisi de bu olmuştur. Bu konuda yetkili makamlar tarafından yapılan bir açıklama veya duyuru bulunmamaktadır. Bununla birlikte pandemi koşullarında sıkılaştırılan oturum izinleri şartları ve çıkış-giriş işlemlerindeki kısıtlamalar nedeniyle bir çok yabancı mağdur olduğundan, bu mağduriyetleri giderecek bazı uygulamaların hayata geçirileceği yönünde bir umut-beklenti mevcuttur.

Vize ihlali yapan yabancılara af en son 2012 yılında getirilmişti. Buna göre ülkede vize ihlali yapma suretiyle kaçak olarak kalan yabancıların başvuru yapması ve cezalarını ödemesi gerekmekteydi. Vize ihlali yapan yabancılara af, cezalarını ödedikleri takdirde gerçekleşecek ve ülkede kalmaları yasal hale gelecekti. Her ne kadar ileride yapılabilecek olsa da günümüzde böyle bir af uygulaması mevcut değildir. Bunun yerine günümüzde yukarıda da bahsetmiş olduğumuz vize ihlali uygulaması görülmektedir. Yabancılar, hesaplanan para cezasını ödeyerek ve duruma göre ülkeden çıkış yaparak ikamet izni için başvuru yapacaktır.

Danışma Hattı!

Yabancı Uyrukluların Vize İhlali Para Cezası Nasıl Hesaplanır? Giriş Yasağı Uygulanır mı?

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat